Aplicació per a gestió de subscripcions

aplicacio gestio subscripcions cavallfort

Gestor de subscripcions, subscriptors i pagadors per a revistes i publicacions

El sistema de gestió de subscripcions és una robusta eina de software adreçada a les entitats, organitzacions i empreses del sector editorial que gestionen i treballen subscripcions a una o diverses revistes o edicions. Us permetrà tenir permanentment actualitzades, entre altres dades, les subscripcions a les vostres publicacions i revistes, la informació de cadascun dels subscriptors a la revista, els pagadors, els preus per revista…

Es tracta d’un suport multirevista, és a dir, la mateixa plataforma us permet gestionar subscripcions a diverses publicacions, sense límits establerts, i multiidioma. També compta amb un mòdul de gestió de publicitat: posició, mida, espai (portada o interiors), etc.

Plataforma multi-usuari la qual permet treballar simultàniament a varies persones amb subscripcions.

Controla les subscripcions de la teva distribució de catàlegs o revistes.

Gestiona les llistes dels subscriptors i pagadors de les teves revistes fàcilment

Gestió i control dels rebuts de cobrament de les publicacions.

Comunica’t amb els subscriptors o lectors amb els butlletins i avisos generats via e-mail per l’aplicació

El gestor de subscripcions emmagatzema tot l’històric d’altes i baixes de subscripcions, amb la consegüent explotació estadística que se’n pot efectuar i generar informes estadístics de les subscripcions.

Skills

Posted on

23 juny, 2019