Còpies de seguretat

Assegurem les dades de la seva empresa, recomanant sempre seguir la regla de backups 3-2-1, és a dir tres còpies en total, dos locals en dispositius diferents i una d’externa, per això li oferim:

• Còpies automatitzades on-premises, és a dir, es realitzen dins mateix de l’empresa en un dispositiu adequat i / o dedicat a aquest fi.

• Servei d’emmagatzematge remot de les còpies de seguretat de l’empresa, permetent que es tingui una còpia externa a les instal·lacions del client, davant d’un robatori, incendi o pèrdua total de les dades.

Els preus varien segons les necessitats de capacitat de cada client i la disponibilitat de l’emmagatzematge.