Pdfs dinàmics amb camps editables i continguts emplenables

Pdfs dinàmics amb camps editables i continguts emplenables

Estudi, creació i programació de pdfs amb continguts dinàmics. De manera que finalment es disposarà d’un fitxer pdf aparentment estàndard el qual es pot enviar als associats o clients, i podran escollir opcions variables, clics, desplegables o...